Stambeni Kutak
 

Zajedničko vlasništvoShadow
To je vlasništvo više osoba (zajedničara) na jednoj stvari (zgradi) pri čemu veličina njihovih udjela u toj stvari nije određena ali je odrediva. Zajedničar svoj dio ne može otuđiti drugoj osobi, osim drugom zajedničaru, a u slučaju smrti njegov udio prelazi na nasljednike. Zajedničari zgradom upravljaju zajednički i u pravilu na način na koji svojom zgradom upravljaju suvlasnici.