Stambeni Kutak
 

SuvlasništvoShadow
Kada više osoba ima neku stvar (zgradu) u svome vlasništvu, tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva u razmjeru prema veličini njegovog suvlasničkog dijela. Ukoliko suvlasnici ne odrede drugačije, pretpostavlja se da su suvlasnički udjeli jednaki.