Stambeni Kutak
 

Stambena zgradaShadow
To je zgrada koja se sastoji od stanova kao posebnih dijelova zgrade. Može imati jedan ili više ulaza. Ukoliko stambene zgrada ima više ulaza, pretpostavka je da se radi o jednoj stambenoj zgradi, ali se može dokazivati i da je riječ o više stambenih zgrada.