Stambeni Kutak
 

Servisi i preglediShadow
Na objektima se izvode redoviti servisi i pregledi instalacija opreme i uređaja na zgradi. U redovite servise i preglede ubrajamo servise dizala, protupožarne opreme i instalacije, kotlovnica i toplinskih stanice, hidroforskog uređaja, uređaja za prepumpavanje kanalizacije, plinsko, gromobranske instalacije, govornih i antenskih uređaja. Ovdje je potrebno naglasiti da se ovi radovi izvode kao zakonska obveza.
Ukratko ako su uređaji i instalacije ispravni i funkcioniraju upravo je to posljedica redovitog održavanja. Ako se od nas kao upravitelja zgrade izričito zahtjeva slabije održavanje, manje pregleda, tada može doći do većih kvarova i to u vrijeme kada se najmanje nadamo.
Periodični pregled (godišnji pregled) i Kontrolno ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja po nalogu upravitelja.Troškovi nastali otklanjanjem nedostataka uočenih redovnim pregledom, kao i troškovi periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.
Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik.

Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvaća:
1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,
4. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
5. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena),
6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,
7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propirivanje zrakom i obvezatnu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi,
8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu i lijepljenjem na spremnik aparata
9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,

Periodični pregled aparata s bočicom obuhvaća naprijed navedene radnje pod 1, 2, 3, 6 i 7 kao i slijedeće radnje:
1. skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,
2. provjeru usponske i uzbudne cijevi,
3 provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem,
4. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu. Bočice starije od 20 godina odbaciti.
5. kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela. Kod prijenosnih aparata začepiti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prijevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme, da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.
6. aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti. Kontrolnom ispitivanju podliježu vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice s pogonskim plinom volumena do 0,5 litre.