Stambeni Kutak
 

Predstavnik suvlasnikaShadow
Predstavnik suvlasnika je osoba koju su izabrali suvlasnici kako bi ih zastupao prema upravitelju i svim ostalim tijelima državne uprave, te komunalnim poduzećima. Obaveze predstavnika proizlaze iz Međuvlasničkog ugovora i to: ovlašteni predstavnik zaključuje ugovore u ime ostalih suvlasnika (npr. Ugovor o upravljanju) sa izabranim Upraviteljem o najmu zajedničkih prostorija, sudjeluje u odabiru izvoditelja, ovjerava radne naloge kao potvrdu izvršenja poslova, vodi brigu o zajedničkim prostorima i zemljištu koje pripada zgradi, podnosi izvješće o radu najmanje jednom godišnje.