Stambeni Kutak
 

Međuvlasnički ugovorShadow
To je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade koji se sklapa u pisanom obliku. Smatra se da je valjan ako ga je sklopila većina suvlasnika koja drži većinu suvlasničkih udjela u zgradi.