Stambeni Kutak
 

M-BUS sistemShadow
M-bus (” Meter -Bus “) novi je evropski standard za daljinsko očitanje mjerila potrošnje i to za različite senzore i krajnje uređaje (voda, struja, plin, grijanje itd.). Očitavanje vodomjera može se izvoditi na više različitih načina, počevši od konvencionalne metode, pa do prilagođavanja za daljinsko očitavanje svih pojedinačnih vrijednosti. U posljednje vrijeme došlo je do povećanja tehničkog razvoja mjerila potrošnje uz značajnu pomoć M-bus-a. Sistem M-bus upotrebljava se za očitavanje vodomjera sa jedne točke, tj. na područjima gdje se nalazi veća količina vodomjera na manjem prostoru.
Za stavljanje sistema u upotrebu potrebni su vodomjeri sa  impulsima ili sa već ugrađenim M-bus registrima i M-bus stanice sa ili bez pretvarača impulsa, modemi, radijski odašiljači, prijemnici i druga oprema, zavisno od toga za koji se nivo automatizacije odlučimo.
Nabrojat ćemo neke bitne karakteristike ovog uređaja u pogledu njegove efikasnosti: podaci se očitavaju elektronski, samo sa jednim kablom koji vodi u centralnu sabirnicu (M-Bus centralu). Može se povezati više mjerila, brojači se pojedinačno adresiraju. Osim što su podaci raspoloživi u centralnoj sabirnoj stanici na kojoj se ostvaruje proces očitanja, moguće je ostvariti i proces daljinskog očitavanja vodomjera, ugradnjom odgovarajućeg modema i korištenje telefonskih instalacija.
Prednosti ovog sistema, između ostalog, u tome su što je: očitanje brzo i bez greške, podaci se prezentiraju u elektronskom čitljivom formatu i mogu se dalje obrađivati, daljinsko očitanje smanjuje troškove očitanja, sprječava nepotrebne ulaske u privatne prostorije stanovnika, a dozvoljava lociranje brojača na nedostupnom mjestu. Ovaj način u znatnoj mjeri smanjuje troškove kompletnog sistema mjerenja. Standardizacijom M-Bus sistema postignuto je da se mogu koristiti uređaji različitih proizvođača. Time su korisnici slobodni u izboru proizvođača. Daljnjim razvojem M-bus sistema došlo je do unapređivanja ovog uređaja, kako u pogledu ekonomskog, tako i tehničkog aspekta što se prvenstveno ogleda u sljedećem: veći broj krajnjih uređaja, mogućnost proširenja kompletne mreže, fizička otpornost, smanjenje troškova, veća brzina prijenosa podataka.
Usvajanjem društvenih propisa i normi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite potrošača, sistem individualnog mjerenja potrošnje vode postao je obavezujući.