Stambeni Kutak
 

Kosi krovShadow
Početna oštećenja krova uvijek su mala i teže uočljiva. Vlažna mjesta na potkrovlju znak su da sa krovom nešto nije u redu. Prvi pregled krova lako mogu izvršiti i sami suvlasnici zgrade, ukoliko tavan nije zatrpan stvarima tada nije teško ustanoviti da li se i gdje kroz kosi krov probila voda. Za kišna vremena lako ćemo uočiti koji napukli crijep ili valovita ploča prokišnjava, no, teže ćemo otkriti mjesto gdje su se odlemile ploče limenog opšava. Kod utvrđivanja mjesta i razloga procurivanja oborinskih voda treba posebno obratiti pozornost na krovnu limariju ( horizontalnu i vertikalnu odvodnju, uvale, opšave, moguća puknuća ili začepljenje te neispravno postavljanje tv antena i ostalo ). Troškovi sanacije ovise o opsegu potrebnog posla. Važno je prije svega utvrditi da li su letve neoštećene ili ih treba zamijeniti (djelomično ili u cijelosti), u kakvom je stanju limarija, opšavi, krovni prozori i sl. U pravilu sanacija krovova je skupa investicija koja u krajnosti kući daje novu vrijednost. Nije tajna da se kod kupovine stanova u zgradama potencijalni kupci zanimaju i za opće stanje zgrade, te i kvalitetu krova što dakako utječe i na cijenu i na odluku o kupovini stana.

Ugrožena mjesta kod starih krovova,su mjesta gdje crijepovi nepravilno naliježu uz priključke kao što su ventilacijske cijevi, dimnjaci, nadozidi i sl. Također, oštećena žbuka na grebenu i sljemenu mogu prouzročiti prodiranje vlage, a time i oštećivanje krovnih letava. Krovne letve koje su oštećene zbog napada nametnika ili su u cijelosti polomljene moraju se zamijeniti. Dok izvana krov oštećuje nevrijeme, kiša, tuča i snijeg, slaba toplinska izolacija, nepravilno isparavanje iz kuhinja i kupaonica oštećuju krov iznutra, a što se posebice vidi u potkrovnim stanovima. Tome je uglavnom kriva nedovoljno prozračna krovna konstrukcija s premalo elemenata za prozračivanje na krovnoj površini, a što izravno uzrokuje dodatno vlaženje. Topli zrak u prostorijama koje se zagrijavaju pomažu da se otopi snijeg na jednom dijelu krova, dok se na hladnoj strehi snijeg duže zadržava. Prilikom topljenja snijega i ponovnog smrzavanja pojavljuju se jezerca koja zadržavaju neotopljeni snijeg. Voda će pogotovu ako je krov manjeg nagiba priječi gornji rub crijepa i poteći na tavan. Takav se problem ne bi javljao da je krovište ispravno provjetravano čime bi se osiguralo podjednako topljenje snijega