Stambeni Kutak
 

KanalizacijaShadow
Kućna kanalizacija služi za odvođenje sanitarnih otpadnih voda (iz stambenih i poslovnih zgrada te manjih pogona). Započinju na izljevu sanitarnog elementa ili kućanskog uređaja (npr. perilicom rublja ili posuđa i sl), a završavaju na spoju s javnim kanalizacijskim sustavom, odnosno s kućnim sustavom za brinjavanje otpadne vode ako zgrada nije priključena na javnu kanalizaciju. U osnovne dijelove kućnih kanalizacijskih sustava ubrajaju se:
  • priključni vodovi na izljev sanitarnog elementa ili kućanskog uređaja
  • vodoravni sabirni priključni vodovi (za priključak na više izljeva)
  • vodoravni sabirni vodovi
  • okomiti vodovi
  • glavni vodoravni sabirni vod (u najdonjem dijelu zgrade)
  • odzračni vodovi
  • sustav za odvodnju oborinske vode (vodoravni i okomiti oluci)
  • kućni priključak na javni kanalizacijski ili vlastiti sustav zbrinjavanja otpadne vode.
Za razliku od vodovodnih, protok se u kanalizacijskim instalacijama ostvaruje na osnovi djelovanja gravitacije pa su cjevovodi vodom ispunjeni uglavnom samo za vrijeme ispiranja. Kako je zbog toga u cjevovodima stalno prisutan zrak, potrebno je izvesti odzračne vodove kojima se s jedne strane omogućava prozračivanje cijele instalacije (i odvođenje neugodnih mirisa), a s druge strane izjednačavanje tlaka.