Stambeni Kutak
 

Dodatne pogodnostiShadow
Sve zgrade kojima upravlja Stambeni kutak d.o.o. imaju vlastite žiro račune u PBZ-u koja je naša poslovna banka.
Predstavnik suvlasnika mora uz upravitelja, pohraniti svoj potpis prilikom otvaranja žiro računa zgrade. Za sva dodatna plaćanja sa žiro računa zgrade, a koja se ne odnose na zakonom propisane ili ugovorne obveze kao trajno poznate, a koja se paćaju automatizmom, predstavnik suvlasnika mora ovjeriti račun bez koje ovjere plaćanje nije moguće.
U našem načinu upravljanja predstavnik suvlasnika obvezno sudjeluje u izboru uzvođača radova. Po obavljenom izboru, potpisuje i ovjerava izabranu ponudu temeljem koje se pristupa izvođenju radova.
Svaka zgrada, odnosno ulaz imaju svoj poseban žiro račum Upravitelj predstavniku suvlasnika dostavlja pismeno financijsko izvješće svaka tri ( 3 ) mjeseca koje sarži finacijsko stanje na žiro računu, popis poslova po grpama upravljanja i njihovu visina troška, pregled redovitosti plaćanja pričuve po suvlasnicima i njihova dugovanja, te analitička specifikacija svakog pojedinog računa za obračunsko razdoblje
Sve velike radove ili investicijsko ulaganje moguće je financirati putem kredita naše poslovne banke na rok do deset ( 10 ) godina ili pak uz zajmove naših kooperanata za radove koji se ne mogu pokriti iz sredstava zajedničke pričuve.