Stambeni Kutak
 

DizalaShadow
Redovno održavanje dizala proizlazi iz Pravilnika o tehničkim normativima za dizala hidraulična i na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta ( SL. list br. 55 / 70 , 16 / 86 , 28 / 89 ). Redovno održavanje dizala obuhvaća pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, otklanjanje utvrđenih nedostataka , te zamjenu neispravnih i oštećenih elemenata. Redovan servis dizala sadrži vizualni pregled i vizualnu provjeru sljedećeg:
 • provjeru rada ispravnosti svih sigurnosnih uređaja
 • provjeru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala
 • pregled i kontrola ventila protiv pucanja crijeva pritiska
 • provjeru rada zahvatne naprave
 • pregled krajnjih sklopki, odbojnika, rada vrata voznog okna, zabrave vrata voznog okna
 • provjeru nosivog okvira i njegovu vezu s kabinom i kruti spoj
 • pregled rada dizala pri vožnji od stanice do stanice u oba smjera s pristajanjem
 • provjeru rada uređaja za uzbunu i ostalih signalnih uređaja
 • reguliranje rada dizala
 • čišćenje i podmazivanje
Cjelokupno postrojenje dizala mora se jednom godišnje obaviti tehnički pregled od ovlaštene tvrtke koja je dala uporabu i uvjerenje o ispravnosti. Stavke po kojima se vrši i što obuhvaća tehnički pregled:
 • provjeru i ispitivanje rada ispravnosti svih sigurnosnih uređaja te njeno podešavanje.
 • provjeru i ispitivanje ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja dizala
 • pregled i ispitivanje pogonskog stroja i njeno podešavanje
 • provjera i ispitivanje rada zahvatne naprave i njeno podešavanje
 • pregled i ispitivanje brzine , krajnjih sklopki , odbojnika , rada vrata voznog okna , zabrave vrata voznog okna i njeno podešavanje
 • provjeru nosive užadi i njihovu vezu s kabinom i njenom krutom vezom
 • pregled i ispitivanje rada dizala pri vožnji od stanice do stanice u oba smjera s pristajanjem te servisno upravljanje
 • provjeru i ispitivanje vuče
 • provjera spojeva gromobranske instalacije
 • provjeru izolacije strujnih krugovaprovjeru rada uređaja za uzbunu i ostalih signalnih uređaja
 • pregled rasvjete kabine i voznog okna
 • reguliranje rada dizalastatičko i dinamičko ispitivanje
 • ispitivanje gromobranskog uzemljenja
 • mjerenje balansa i ispitivanje podešenosti preopterećenja
 • ispitivanje uređaja zahvatne naprave