Stambeni Kutak
 

DimnjaciShadow
Dimovodna instalacija je sustav koji služi za odvod dimnih plinova od ložišta izvora topline sustava grijanja (kotla, plinske grijalice, kamina itd) u okolicu, a njezini osnovni dijelovi su:
 • ložište izvora topline dimovodni nastavak – dio ložišta koji povezuje ložište i spojnu dimovodnu cijev
 • spojna dimovodna cijev – spoj ložišta od dimovodnog nastavka do priključka na dimnjak
 • priključak na dimnjak – dio dimnjaka koji povezuje spojnu dimovodnu cijev s dimnjakom.
 • dimnjak – okomiti kanal u zgradi ili izvan nje koji se sastoji od nosive konstrukcije s jednom ili više unutarnjih cijevi za protok dimnih plinova
 • oprema – dijelovi namijenjeni za održavanje, regulaciju i ostvarenje sigurnog pogona:
 • osigurač strujanja
 • uređaj za dovod dodatnog zraka (regulator podtlaka)
 • dimna zaklopka
 • eksplozijska zaklopka
 • otvori za kontrolu i čišćenje
 • otvor za ispust kondenzata s posudom za neutralizaciju (kod kondenzacijskih kotlova)
 • sapnica
 • kapa na vrhu dimnjaka i sl.
U osnovne zadatke dimovodnih instalacija ubraja se neometano odvođenje dimnih plinova u okolicu, sprječavanje nekontroliranog ulaska opasnih dimnih plinova u prostoriju, onemogućavanje nekontroliranog izlaska štetnog kondenzata i stvaranje podtlaka koji je potreban za savladavanje otpora u ložištu, dimovodnoj cijevi i dimnjaku (kod primjene atmosferskih ložišta). Načelo rada dimovodne instalacije temelji se na razlici gustoće vanjskog zraka i dimnih plinova. Dimnjak je osnovni dio dimovodne instalacije i građevinski element koji služi za odvođenje dimnih plinova nastalih izgaranjem u ložištu nekog izvora topline u okolicu. Dimnjaci se dimenzioniraju i izvode tako da njihov broj, položaj i stanje osiguravaju da se ložišta izvora topline koja su predviđena za spajanje na njih mogu ispravno priključivati i koristiti. Pri tome treba imati na umu da je vijek trajanja dimnjaka kao građevinskog konstrukcijskog elementa jednak vijeku trajanja cijele zgrade Problemu sanacije postojećeg dimnjaka treba pristupiti vrlo ozbiljno, pri čemu treba izvršiti temeljitu analizu postojećeg stanja. Snimak stanja postojećeg dimnjaka treba obuhvatiti sve bitne parametre dimnjaka:
 • vrsta energenta
 • dimenzije poprečnog presjeka i materijal unutrašnje stjenke
 • vrstu ložišta, broj ložišta i način priključenja
 • ukupnu visinu, visinu iznad krova, minimalnu i maksimalnu korisnu visinu
 • utjecaj okolnih građevina