Stambeni Kutak
 

Antenski sustavShadow
Poštovani suvlasnici,
Zbog Vaših učestalih poziva i upita kako putem telefona tako i putem elektroničke pošte , ovim putem Vam se obraćamo sa nužnim informacijama i pojašnjenjem što je potrebno kako bi se omogućio prijem digitalnog signala za praćenje TV programa putem nove digitalne tehnologije a koja se uvodi na području Republike Hrvatske. Najvažnije, ne morate odmah kupiti novi televizor.
Za kvalitetan prijem digitalnog signala potreban je digitalni prijemnik koji na sebi nosi oznaku DVB-T. Kupnju tog prijemnika sa 75 kuna Vam sufinancira država putem vaučera koji je svaki RTV pretplatnik već dobio na kućnu adresu.
Osim prijemnika za prijem digitalnog signala potrebno je prilagoditi i dograditi postojeći zajednički antenski uređaj u Vašoj zgradi .
Krajem 2009 godine HAKOM (Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije) je objavio novi pravilnik o instalacijama u zgradama/skupinama zgrada (Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada, NN 155/09 ), koji u svojem članku 5. stavku 1. točka 4. pod b. navodi da elektronička komunikacijska mreža mora omogućiti svim krajnjim korisnicima usluga difuzijskih i komunikacijskih tehnologija (BCT-usluge), što posebice uključuje i neovisan prijam nekodiranih analognih i digitalnih, zemaljskih i satelitskih, radijskih i televizijskih programa čiji su signali dovoljne razine elektromagnetskog polja na mjestu gdje se zgrada nalazi.
Također u Pravilniku je određeno da bez obzira na to, tko je financirao, sustav mora učinkovito omogućavati ostvarivanje svih odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama /ZEK, (članak 14. stavak 3.). To znači da je uporaba ZAS-a zajednička kao i svi ostali zajednički dijelovi zgrade (vodovod, kanalizacija, itd). i spada u zajedničke dijelove zgrade. Nadalje, sukladno istom pravilniku ZAS se treba rabiti, održavati i upotrebljavati tako da svi imaju pristup, za što je u nekim slučajevima nužna nadogradnja/ dopuna ZAS-a. S obzirom da je antenski uređaj prema članku 3 Uredbe o održavanju stambenih zgrada zajednički uređaj , održavanje i dogradnja , financira se iz sredstava pričuve zgrade.